อัตราค่าเช่า

ค่าไฟ

4.2 บาท/ยูนิต (รวม Vat)

ค่าเช่า ASIC

ค่าเช่า RIG